Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa parempi tietämys ilmakehän, lumen, jään ja meren vuorovaikutus-prosesseista Antarktiksella, ja siltä pohjalta kehittää parempia menetelmiä näiden prosessien kuvaamiseksi ilmasto- ja säänennustusmalleissa. Tutkimus kohdistuu

(a) lumen ja jään pinnan energiataseeseen mannerjäätiköllä, jäähyllyillö ja merijäällä

(b) ilmakehän ja meren väliseen lämmönvaihtoon ja alailmakehän fysikaalisiin prosesseihin sekä

(c) ilmakehän suuren mittakaavan kiertoliikkeeseen, kosteustalouteen ja matalapaineisiin

Projektissa analysoidaan olemassa olevaa aineistoa (mm. vuosina 2006-2013 tehdyiltä tutkimusmatkoilta) ja tehdään uusia mittauksia Suomen Aboa-asemalla. Mittauksissa hyödynnetään uusinta teknologiaa, mm. kauko-ohjattavia lennokkeja. Havaintoaineistojen analysointia tukee monipuolinen numeerinen mallitus.